hemföretagetbildelarhjulkontaktöppettiderVÄGBESKRIVNING
Från Arlanda Färdriktning
Kör mot Stockholm. Sväng av mot Märsta/Uppsala. Följ skyltningen mot Märsta station. Vid Märsta station kör rakt fram mot Odensala.
5 kilometer från Märsta station ligger Odensala kyrka. Sväng höger och följ vägen mot Långhundra.
5 kilometer efter Odensala kyrka ligger bilskroten på vänster sida.
Utskriftvänlig version
Från...
Arlanda
Stockholm
Uppsala
Allt material på odensalabilskrot.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.