hemföretagetbildelarhjulkontaktöppettiderVÄGBESKRIVNING
Från Stockholm Färdriktning
Kör E4:an norrgående från Stockholm. Sväng av mot Märsta. Följ vägen ca 3 kilometer till märstarondellen. Sväng höger mot Märsta station i rondellen. Vid Märsta station kör rakt fram mot Odensala.
5 kilometer från Märsta station ligger Odensala kyrka. Sväng höger och följ vägen mot Långhundra.
5 kilometer efter Odensala kyrka ligger bilskroten på vänster sida.
Utskriftvänlig version
Från...
Arlanda
Stockholm
Uppsala
Allt material på odensalabilskrot.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.