Kör mot Stockholm. Sväng av mot Märsta/Uppsala. Följ skyltningen mot Märsta station. Vid Märsta station kör rakt fram mot Odensala.


5 kilometer från Märsta station ligger Odensala kyrka. Sväng höger och följ vägen mot Långhundra.


5 kilometer efter Odensala kyrka ligger bilskroten på vänster sida.